کوهنوردی (بام دنا)

در خصوص اسکی و کوه وکوهنوردی در دامنه های دنا

کل خرمن:

قله کل خرمن  در جبهه مرکزی دنا واقع است . راحت ترين مسير دستيابی به اين قله از گردنه بيژن شروع شده  و به گردنه برف کرمو  منتهی می گردد . از آنجا می توان به خط الراس دنا صعود کرد و در طول مسير از قله های برف کرمو و قله نمک عبور کرد و به دامنه قله کل خرمن فرود آمد و مجددا به خط الراس رسيد و آنگاه راحت به قله صعود کرد. مسير فرود اين قله را می توان تنگه نول انتخاب کرد . در آن صورت کوهنوردان ناظر طبيعتی بکر و زيبا و وصف ناپذيری خواهند بود که در نوع خود بی نظير است.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 13:11  توسط عبدالله مردانی  | 

قزل قله:

قزل قله با ارتفاع 4378 متر يکی ديگر از قله های زيبا ولی سخت گذر دنا است.مبدا صعود به اين قله نيز روستای خفر می باشد .قزل قله در ضلع شرقی قاش مستان قرار دارد. مسير اين قله  از تنگه کيخسرو شروع می شود. در طول مسير تنگ کيخسرو  تا نزديک ارتفاع4000 متر  چشم انداز وصف ناپذيری خلق شده است که کوهنوردان را  مجذوب و محسور زيبايی های خيره کننده خود می نمايد .آب سرازير شده از چشمه زارهای مسير ده ها آبشار ديدنی بوجود آورده است.تمامی طول مسير  تا  غار يخی جويبارهای پر آب سرازير است. در کنار اين جويبارها  سر سبزی و طراوت فرياد می زند.طبيعت اين تنگه با گلهای زرد و بنفش و قرمز  چنان زيباست که خاطراتش  در ذهن  هر بينند ه ای تا ابد ماندگار باقی می ماند.غار يخی  نزديک به قله جای بسيار زيبا و ديدنی برای غار نوردان است . قنديلهای يخی آويزان موجود در اين غار خيره کننده اند و رودخانه ای از يخ غارنوردان را به سوی عمق غار هدايت می کند .صعود به قله کاملا حرفه ای بوده و بايد از ديواره های سنگی با استفاده از  حمايت های لازم گذشت و از يک مسير باريک ريزشی عبور کرد تا سرانجام به قله رسيد و جلوه ی بی نظيری از زيبائيها را    نظاره گر شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 12:27  توسط عبدالله مردانی  | 

قله پازن پیر:

 

پازن پير بلندترين قله جناح شرقی دنا می باشد که  در خط الراس ضلع شرقی آن  ساختار عظيمي  از صخره های متعدد زيبای  سنگی وجود دارد که هر کوهنوردی را بشدت مجذوب ساختار و شگفتی های  عجيب و غريب دنيای کوهستان  می نمايد.     شگفتی هايی   متشکل  از تعداد زيادی قله و ديواره و دره ، يخچالهای طبيعی ، برف چالها ، چشمه ها که البته مضاف بر همه   درست در دامنه پازن پیر دشتهای وسيعی مملو از گل و بوته و گياه نادر طبی وجود دارند که در نوع خود در دنیا بی نظیرند.

 در دیواره های سنگی و سخت گذر پازن پیر نيز  درختان عظيم الجثه " وهل ( سرو کوهی)" هر بیننده ای را محسور عظمت و بزرگی خالق بی همتا می کند.

 اين قله  به اين علت "پازن پير"  نام گذاری شده است که در سالهای نه چندان دور چون شکار در مناطق کوهستانی به وفور پيدا می شد لذا  شکارچيان به واسطه طولانی بودن مسير بندرت به اين قله می رفتند و در نتيجه شکارهای قله پازن پير  فرصت پيدا می کردند تا عمر طولانی تری داشته و بدون  دغدغه بدوران  پير ی برسند.

برای صعود به قله پازن پير می توان از تنگ کبوتری از مجرای چال خرسی گذشت  و از طريق تنگ کل اسپيد و ارد دشت گرگی شد و به قله صعود کرد.البته مسير عمومی و معروف صعود به اين قله از مبدا چشمه آب نهر واقع در جاده ياسوج کاکان  شروع        می شود. که ابتدا باید از اسد چاتی ،چم غنی، چال کلا ، معاش دون و مارپيت گذشت تا به گردنه خطير سوخته رسيد و از آنجا پس از عبور از قله های کر خدا و کل اسپيد   وارد دشت گرگی  شد و از آنجا راحت به قله صعود نمود.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 13:24  توسط عبدالله مردانی  | 

قله پازن پیر:

 

پازن پير بلندترين قله جناح شرقی دنا می باشد که  در خط الراس ضلع شرقی آن  ساختار عظيمي  از صخره های متعدد زيبای  سنگی وجود دارد که هر کوهنوردی را بشدت مجذوب ساختار و شگفتی های  عجيب و غريب دنيای کوهستان  می نمايد.     شگفتی هايی   متشکل  از تعداد زيادی قله و ديواره و دره ، يخچالهای طبيعی ، برف چالها ، چشمه ها که البته مضاف بر همه   درست در دامنه پازن پیر دشتهای وسيعی مملو از گل و بوته و گياه نادر طبی وجود دارند که در نوع خود در دنیا بی نظیرند.

 در دیواره های سنگی و سخت گذر پازن پیر نيز  درختان عظيم الجثه " وهل ( سرو کوهی)" هر بیننده ای را محسور عظمت و بزرگی خالق بی همتا می کند.

 اين قله  به اين علت "پازن پير"  نام گذاری شده است که در سالهای نه چندان دور چون شکار در مناطق کوهستانی به وفور پيدا می شد لذا  شکارچيان به واسطه طولانی بودن مسير بندرت به اين قله می رفتند و در نتيجه شکارهای قله پازن پير  فرصت پيدا می کردند تا عمر طولانی تری داشته و بدون  دغدغه بدوران  پير ی برسند.

برای صعود به قله پازن پير می توان از تنگ کبوتری از مجرای چال خرسی گذشت  و از طريق تنگ کل اسپيد و ارد دشت گرگی شد و به قله صعود کرد.البته مسير عمومی و معروف صعود به اين قله از مبدا چشمه آب نهر واقع در جاده ياسوج کاکان  شروع        می شود. که ابتدا باید از اسد چاتی ،چم غنی، چال کلا ، معاش دون و مارپيت گذشت تا به گردنه خطير سوخته رسيد و از آنجا پس از عبور از قله های کر خدا و کل اسپيد   وارد دشت گرگی  شد و از آنجا راحت به قله صعود نمود.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 13:24  توسط عبدالله مردانی  | 

قاش مستان:

قاش مستان  با 4435 متر ارتفاع بلند ترين قله دنا محسوب می شود. زيبايی خيره کننده اين قله هر کوهنوردی را وادار به صعود مجدد به آن می نماید.قله مور گل در ضلع غربی و قله قزل قله  در ضلع شرقی آن مجموعه ی زيبايی از 3 قپ دنا را شکل داده اند  که در نوع خود بسيار ديدنی است.مبداء صعود به اين قله روستای خفر است که در ضلع جنوبی غربی دنا قرار دارد .چشمه زارها و باغات اطراف اين روستا چنان  چشم انداز بی بديلی را خلق کرده اند که کوهنوردان در موقع صعود تا ساعتها متوجه شيبهای تند مسير صعود   نمی شوند.پناهگاه مستقر در مسير قاش مستان  با جويبارهای همراه با گل و بوته های زيبا اطراف آن جايی است که کوهنوردان عمدتا ترجيح می دهند يک شب را در آن سپری نمايند.بعد از پناهگاه بايد از تنگه قاش مستان عبور کرد. در اين تنگه  بعلت وجود يخچالهای عظيم برف  آبشارهای ديدنی سرازيرند و با عث می گردند که خستگی مسير براحتی از هر تنی زدوده  شود.در زير قله  ميدان وسيعی بنام ميدان فوتبال  وجود دارد که از آنجا بعد از طی  يک شيب تند می توان به گردنه مورگل رسيد و براحتی به قله قاش مستان صعود کرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 13:15  توسط عبدالله مردانی  |